Gå direkt till innehåll
Iris Lundquist. Foto: KRAV
Iris Lundquist. Foto: KRAV

Pressmeddelande -

KRAV fördjupar dialogen med lantbrukare

KRAV har rekryterat Iris Lundquist till en ny tjänst som kundvårdskoordinator. Hennes främsta uppgift blir att hålla kontakt och stärka relationerna med KRAV-certifierade lantbrukare, som utgör största andelen av de KRAV-anslutna producenterna.

– Mycket av mervärdena i KRAV-märkta livsmedel skapas av KRAV-certifierade lantbrukare. Därför behöver KRAV ha en nära dialog med lantbrukarna, det är viktigt för att vi ska kunna göra de förflyttningar som krävs framåt. Iris Lundquist har de egenskaper som ger oss de bästa förutsättningar för att fånga upp synpunkter och viktiga inspel, säger Cecilia Lenbäck, operativ chef och vice vd på KRAV.

Iris Lundquist har studerat kulturgeografi vid Stockholms Universitet och sedan byggt på med en masterutbildning i livsmedelsvetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Hon kommer till KRAV från en praktikperiod hos Ekologiska Lantbrukarna.

– Jag kommer att arbeta på olika sätt för att stärka relationen mellan lantbrukarna och KRAV, för att vi ska öka kontakten och förstå varandra ännu bättre, säger Iris Lundquist.

Iris Lundquist har börjat arrangera både digitala och fysiska möten med lantbrukare. Hon kommer också att delta i de tre inspirationsträffar som i samarbete med Ekologiska Lantbrukarna arrangeras för lantbrukare under hösten i olika delar av landet. Under rubriken “Investera i framtiden” blir det då föreläsningar och diskussioner om vägen framåt för KRAV och för KRAV-anslutna lantbrukare.

– Inspirationsträffarna är ett av många sätt vi har för att lyssna in alla KRAV-anslutna kunders synpunkter, inte minst för att få synpunkter till regelarbetet. Reglerna upplevs ibland som krångliga, och KRAV vill få det att fungera så smidigt som möjligt för alla KRAV-certifierade, säger Iris Lundquist.

Kontakt:
Cecilia Lenbäck, operativ chef och vice vd på KRAV, cecilia.lenback@krav.se, 072-545 30 20
Carina Johansson, pressansvarig på KRAV, 070-607 30 78

Ämnen

Kategorier


KRAV driver utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel

KRAV driver utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel, och är Sveriges mest kända hållbarhetsmärkning för mat. KRAV-märkt mat bidrar till ökad biologisk mångfald, god djurvälfärd, mindre klimatpåverkan och bättre arbetsvillkor. KRAV är en ekonomisk förening, ägd av 23 medlemsföretag och organisationer.