Gå direkt till innehåll
Livsmedelsberedskap och strategi måste med till 2025

Pressmeddelande -

Livsmedelsberedskap och strategi måste med till 2025

KRAV välkomnar att regeringen i vårpropositionen för 2024 ser vikten av biologisk mångfald och beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet. Till budgeten 2025 behöver regeringen bli tydliga med mål och insatser om deras intention är att öka hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb, hållbar tillväxt i hela landet och bättre beredskap.

Regeringens vårproposition innehåller satsningar på livsmedelsberedskap men redan till höstbudgeten behöver ambitionen och målen bli skarpare och tydligare. Svensk livsmedelsförsörjning och den kommande livsmedelsstrategin är viktig i en orolig geopolitisk värld och för Sveriges tillväxt. Till 2025 behöver insatser även nå ut till Sveriges lantbruksföretagare. Det ökar Sveriges beredskapsförmåga och stärker svenska lantbrukets konkurrenskraft.

Ekologisk matproduktion har alla möjligheter att möta flera av regeringens ambitioner och mål. Den är viktig ur beredskapssynpunkt och för Sveriges konkurrenskraft. Men då krävs det att regeringen skapar förutsättningar som gör det lönsamt att som företagare arbeta med dessa värden på lång sikt och satsar på ekologiskt i det fortsatta arbetet med livsmedelsstrategin, säger Emma Rung, vd på KRAV.

I Sverige är 20 procent av marken ekologiskt odlad utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel, har stor andel naturbeten och finns i hela landet, något som gynnar den biologiska mångfalden. Genom att kombinera svenska och ekologiska mervärden som hälsosam livsstil, ren luft, friskt vatten, bördiga jordar och vild natur, liksom med den globalt erkända ekologiska certifieringen, skapar ekologisk produktion dessutom affärsmöjligheter för Sverige på den internationella matmarknaden där Sverige har svårt att konkurrera med bulk.

KRAV vill se tydliga mål för ekologisk produktion, i linje med de mål om 25 procent ekologisk produktion till 2030 som redan finns i EU. Det är viktigt för att tydligt peka ut en riktning för producenter och livsmedelsföretag mot en mer cirkulär produktion, för att alla ska dra åt samma håll. Målen behöver också kombineras med politik som främjar ekologisk produktion.

Konkreta åtgärder kan exempelvis handla om informations- och utbildningsinsatser, förbättrade villkor för eko-bönder, och ytterligare forskningsanslag för ekologisk produktion, säger Emma Rung, vd på KRAV.

Kontakt: Therese Zätterqvist, kommunikatör på KRAV, 070-665 95 94, therese.zatterqvist@krav.se

Pressbilder: Pressbilder på Emma Rung finns i KRAVs pressbildbank

Ämnen

Kategorier


KRAV driver utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel

KRAV driver utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel, och är Sveriges mest kända hållbarhetsmärkning för mat. KRAV-märkt mat bidrar till ökad biologisk mångfald, god djurvälfärd, mindre klimatpåverkan och bättre arbetsvillkor. KRAV är en ekonomisk förening, ägd av 23 medlemsföretag och organisationer.