Gå direkt till innehåll
Mjölkkor på naturbete. Foto: KRAV
Mjölkkor på naturbete. Foto: KRAV

Pressmeddelande -

KRAVs gårdar har högst andel naturbetesmark

Kor mår bra av att vara ute och beta. Därför är alla kor hos KRAV-bönder ute på bete minst 12 timmar per dygn under sommaren. Nya siffror från Jordbruksverket visar att hela 92 procent av alla KRAV-certifierade gårdar dessutom låter djuren beta på naturbetesmark, våra allra mest artrika marker som är mycket viktiga för den biologiska mångfalden.

– Kor utomhus på sommaren tillhör en bild av Sverige ingen vill mista. Att vi har naturbetesmarker som betas är särskilt viktigt för den biologiska mångfalden, säger Emma Rung, vd på hållbarhetsmärkningen KRAV.

Det finns två typer av utomhusbete för kor. Antingen betar de på åkrar, eller så ges de tillgång till naturbete. För att behålla artrikedomen av växter och djur på de marker som finns kvar, och minska risken för att de växer igen, måste naturbetesmarkerna fortsätta att betas. Men sedan 1950 har en tredjedel av alla naturbetesmarker i Sverige försvunnit. Andelen naturbetesmark på KRAV-certifierade gårdar fortsätter dock vara högt.

Nya siffror från Jordbruksverket visar att andelen KRAV-certifierade djurgårdar i Sverige med naturbetesmark var 92 procent under 2023, medan motsvarande andel på konventionella djurgårdar i landet låg på 79 procent. Allra högst andel KRAV-certifierade djurgårdar finns i södra och mellersta Sverige.

– Krisen för den biologiska mångfalden är värre än någonsin, och forskare världen över larmar om allvarliga konsekvenser för både människor och natur. De KRAV-certifierade gårdarna som låter sina djur beta på naturbetesmarker gör en viktig insats för att bevara markerna och den biologiska mångfald de rymmer, säger Emma Rung.

Samtidigt som naturbetesmarkerna försvinner, pågår en utredning om beteskravet inom Landsbygds- och infrastrukturdepartementet. Förslaget kan landa i att beteskravet som innebär att alla mjölkkor ska beta minst 6 timmar per dygn under sommarens betesperiod avskaffas helt – oavsett typ av betesmark. Om beteskravet försvinner, kan det betyda att kor får tillbringa hela sitt liv inomhus.

– Vi på KRAV kan däremot garantera att såväl mjölkkor som grisar, får och höns på KRAV-certifierade gårdar alltid kommer att få gå ut och beta oavsett vad den pågående utredningen kommer fram till. Det är ett löfte till Sveriges konsumenter och offentliga upphandlare, säger Emma Rung.

På KRAV-certifierade gårdar går kor på bete på åkrar och naturbeten minst 12 timmar per dygn under sommaren. På så sätt får de utlopp för sitt naturliga beteende, och bidrar samtidigt till ett öppet levande landskap och till biologisk mångfald.

Statistiken i pressmeddelandet är hämtad från KRAV och Jordbruksverket.

Kontakt:
Carina Johansson, pressansvarig på KRAV, 070-607 30 78

Pressbilder:
Pressbild på Emma Rung och genrebilder på nötkreatur, får och pollinerare finns i KRAVs pressbildbank.

Fakta om naturbetesmark:
Det finns olika typer av naturbetesmarker, till exempel ekhagar, björkhagar, alvarmarker (på Öland och Gotland), skogsbeten och strandbeten. Det är marker som aldrig har gödslats eller påverkats av andra produktionshöjande åtgärder. Naturbetesmarker tillhör våra allra mest artrika marker, och är mycket viktiga för den biologiska mångfalden. Artrikedomen hos naturbetesmarker är ett resultat av att de inte besprutas med naturfrämmande bekämpningsmedel, gödslas, odlas eller bearbetas – och av att de betas.

Fakta: Så bidrar KRAV till biologisk mångfald
• Inga naturfrämmande bekämpningsmedel på KRAV-certifierade gårdar betyder fler blommor och växter som kan ge föda åt fler humlor, bin och andra pollinerande insekter, och fler insektsätande fåglar. Det finns i genomsnitt 50 procent fler arter av växter, bin och andra pollinerare i ekologiska odlingar än i konventionella.

• I stället för konstgödsel använder KRAV-bonden gödsel från djur och annan organisk gödsel. Det gynnar daggmaskar och mikroorganismer som bryter ner gödsel och växtrester i marken.

• Varierad växtföljd är viktigt på KRAV-certifierade gårdar, och gör att det blir fler olika växter som ger pollen och frö till insekter och fåglar.

• Av alla KRAV-certifierade gårdar med kor och får har 92 procent naturbetesmarker. Genom att djuren betar på markerna blir de mycket artrika, och bidrar till att bevara den hotade biologiska mångfalden.

Tabell: Naturbetesmark på KRAV-certifierade och konventionella djurgårdar 2023

Län

Antal KRAV-certifierade gårdar med kor och får som har naturbetesmark

Andel KRAV-certifierade gårdar med kor och får som har naturbetesmark

Andel konventionella gårdar med kor och får som har naturbetesmark

Blekinge

17

100%

90%

Dalarna

40

82%

71%

Gotland

76

100%

84%

Gävleborg

61

77%

65%

Halland

58

98%

83%

Jämtland

21

95%

79%

Jönköpings län

117

98%

93%

Kalmar län

48

100%

92%

Kronoberg

64

98%

92%

Norrbotten

2

67%

42%

Skåne

113

96%

77%

Stockholms län

38

97%

72%

Södermanland

106

97%

82%

Uppsala län

94

96%

79%

Värmland

96

79%

69%

Västerbotten

14

45%

40%

Västernorrland

13

59%

58%

Västmanland

34

83%

72%

Västra Götaland

451

94%

80%

Örebro län

54

92%

74%

Östergötland

139

98%

88%

Totalt

1 656

92%

79%

Källor: KRAVs siffror och Jordbruksverket

Ämnen


KRAV driver utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel

KRAV driver utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel, och är Sveriges mest kända hållbarhetsmärkning för mat. KRAV-märkt mat bidrar till ökad biologisk mångfald, god djurvälfärd, mindre klimatpåverkan och bättre arbetsvillkor. KRAV är en ekonomisk förening, ägd av 22 medlemsföretag och organisationer.