Gå direkt till innehåll
Foto: Eguale kaffe, kooperativet Unicafec i Peru
Foto: Eguale kaffe, kooperativet Unicafec i Peru

Pressmeddelande -

Ekologiskt växer mer än någonsin i världen

Antalet ekologiska producenter ökar kraftigt i världen. På ett år har antalet ökat med mer än 25 procent. Försäljningen av ekologisk mat nådde närmare 135 miljarder euro 2022. Samtidigt ökar den globala ekologiska odlingsarealen i alla världsdelar. Det visar rapporten "The World of Organic Agriculture" 2024.

– Det pågår en enormt spännande utveckling för ekologiskt i en rad länder just nu. I en tuff samhällstid är det oerhört glädjande i arbetet för en mer hållbar värld, säger Emma Rung, vd för KRAV.

Rapporten "The World of Organic Agriculture" ges ut varje år av Forskningsinstitutet FiBL i samarbete med IFOAM – Organics International. Årets rapport visar data för 2022 insamlad från 188 länder.

Närmare en miljon fler ekologiska producenter på ett år

Rapporten visar att det år 2022 fanns 4,5 miljoner ekologiska producenter i världen. En ökning av nästan en miljon producenter på ett år, främst beroende på en betydande ökning i Indien. Indien förblev också det land med flest ekologiska producenter 2022 (2,5 miljoner producenter).

Under den senaste tioårsperioden har antalet ekologiska producenter ökat med över 134 % i världen, och med nästan 50 % i Europa.

Tabell 1. Utveckling av antal producenter per region 2022

– KRAV märker produkter från hela världen. Med nästan en miljon fler producenter av ekologiskt i världen möjliggör det för fler spännande KRAV-varor i svenska butikshyllorna, säger KRAVs vd Emma Rung.

USA världens ledande ekomarknad

År 2022 nådde den ekologiska marknaden nästan 135 miljarder euro globalt. USA fortsatte att vara världens ledande marknad med 56,6 miljarder euro, följt av Tyskland (15,3 miljarder euro) och med Kina som ny trea på topplistan (12,4 miljarder euro).

Schweizarna spenderade mest på ekologisk mat (i genomsnitt 437 euro per person), och Danmark fortsatte att ha den högsta andelen i världen med en ekologisk marknad på 12 procent av den totala livsmedelsmarknaden.

Tabell 2. De tio länderna med högst ekologisk konsumtion per invånare

Sverige är fortsatt ett stabilt ekoland och ligger kvar på femteplats när det gäller konsumtion av ekologisk mat i världen. 

– De senaste åren varit utmanande för lantbrukets förutsättningar, ekologiskt och försäljning. Men nästan dagligen ser vi nu signaler på en vändning för ekologiskt. Att vi ser liknande trender i flertalet länder i världen bådar gott för framtiden, och säger Emma Rung, vd på KRAV.

Ökad ekologisk odlingsareal på alla kontinenter

I slutet av 2022 var 96,4 miljoner hektar under ekologisk förvaltning, vilket motsvarar en ökning med 26,6 procent eller 20,3 miljoner hektar jämfört med 2021. Australien visade en enorm tillväxt (+17,3 miljoner hektar) och är fortfarande landet med den största arealen av ekologiskt jordbruk på 53 miljoner hektar, följt av Indien, den nya nummer två (4,7 miljoner hektar), där ytan också ökade rejält.

Den ekologiska odlingsarealen ökade på alla kontinenter. Över hälften av den ekologiska arealen finns i Oceanien (53,2 miljoner hektar), följt av Europa med 18,5 miljoner hektar och Latinamerika med 9,5 miljoner hektar.

Rapporten "The World of Organic Agriculture” visar även en positiv trend i att alltfler länder har lanserat handlingsplaner eller andra politiska åtgärder för att främja ekologiskt jordbruk. Denna positiva trend återspeglas i ökningen av fullt implementerade nationella regler för ekologiskt jordbruk, som steg till totalt 75 länder år 2023.

Läs rapporten "The World of Organic Agriculture" 2024

Kontakt: Carina Johansson, pressansvarig på KRAV, 070-607 30 78, carina.johansson@krav.se

Pressbilder: Pressbilder på Emma Rung finns i KRAVs pressbildbank

Ämnen

Kategorier


KRAV driver utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel

KRAV driver utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel, och är Sveriges mest kända hållbarhetsmärkning för mat. KRAV-märkt mat bidrar till ökad biologisk mångfald, god djurvälfärd, mindre klimatpåverkan och bättre arbetsvillkor. KRAV är en ekonomisk förening, ägd av 23 medlemsföretag och organisationer.