Gå direkt till innehåll
Ekologiskt måste med i Livsmedelsstrategin - för hållbar beredskap och konkurrenskraft

Pressmeddelande -

Ekologiskt måste med i Livsmedelsstrategin - för hållbar beredskap och konkurrenskraft

Idag bjöd landsbygdsminister Peter Kullgren in till möte om arbetet med den nya livsmedelsstrategin som ska presenteras under hösten 2024. Med tanke på de styrkor det ekologiska jordbruket har att bidra med, vill KRAV se att ekologisk produktion tas med i det fortsatta arbetet med livsmedelsstrategin.

– En satsning på ekologiskt innebär en satsning på precis det regeringen vill uppnå med strategin: en hållbar livsmedelsproduktion, hållbar beredskap och hållbar tillväxt i Sverige, säger Emma Rung, vd KRAV.

– Det handlar inte om att satsa på ekologiskt eller svenskt, utan att ta tillvara vinsterna som kommer med de ekologiska metoderna. Hela Sverige vinner på det, säger Emma Rung.

För att kunna tillvarata mervärdena med ekologiskt behövs tydliga och långsiktiga politiska åtaganden så att företagen i livsmedelskedjan vet villkoren för sina verksamheter. KRAV vill därför att mål och insatser tillsammans med budgetsatsningar blir klara och kan starta upp 2025.

KRAV ser att den nya livsmedelsstrategin bland annat behöver innehålla mål om 25 procent ekologisk odling till 2030, i enlighet med målen i EU:s ”Jord till Bord-strategi”, samt att inköpen i offentlig sektor ska uppgå till 60 procent ekologiskt. Det är bra för Sveriges livsmedelsproduktion, hållbar beredskap, ekonomi och sysselsättning samtidigt som det bidrar till att nå de svenska miljömålen.

– Tar politikerna sitt ansvar med att skapa långsiktiga förutsättningar så kan livsmedelskedjan ta sitt ansvar och ge konsumenter bättre möjligheter att göra medvetna val. Jag bidrar gärna i detta arbete tillsammans med mina kollegor i ekobranschen och forskning inom ekologiskt, säger Emma Rung.

Hur ekologiskt bidrar till Sveriges livsmedelsproduktion, beredskap och konkurrenskraft/tillväxt:

 • Inköp av ekologiska livsmedel till offentlig sektor ger mer svensk mat än när motsvarande produkter köps in konventionellt.
 • Ekologiskt bygger på cirkulära och närproducerade system vilket ökar aktiviteten i svensk ekonomi och svensk sysselsättning.
 • Ekologiska gårdar har förmågan att producera en variation av animaliska och vegetabiliska produkter lokalt, vilket breddar det hållbara utbudet på marknaden. Det stärker även den regionala livsmedelsberedskapen, inte minst eftersom ekologiskt inte behöver importerade mineralgödsel eller främmande kemiska bekämpningsmedel – en styrka och en kompetens som är värdefull om det blir kris eller krig.
 • Kombinationen av svenska och ekologiska mervärden, som rent vatten, friska jordar och inte minst god djurvälfärd, stärker konkurrenskraften på den internationella matmarknaden där Sverige har svårt att konkurrera med bulk.

  Kontakt: Therese Zätterqvist, kommunikatör på KRAV, 070-665 95 94, therese.zatterqvist@krav.se

  Pressbilder: Pressbilder på Emma Rung finns i KRAVs pressbildbank

  Ämnen

  Kategorier


  KRAV driver utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel

  KRAV driver utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel, och är Sveriges mest kända hållbarhetsmärkning för mat. KRAV-märkt mat bidrar till ökad biologisk mångfald, god djurvälfärd, mindre klimatpåverkan och bättre arbetsvillkor. KRAV är en ekonomisk förening, ägd av 23 medlemsföretag och organisationer.